Πού είναι ο Αλαργινός τόπος;

Ξενιτεύτηκε στα ξένα και στ΄ αλαργινά, έλεγαν παλιότερα.

Πού είναι τα αλαργινά; Μακριά, πολύ μακριά.

Αλαργινός είναι αυτός που βρίσκεται μακριά, ο απόμακρος. Αλαργινός τόπος λοιπόν είναι ο μακρινός.

ΑΠΟΡΕΙΣ;

ΔΗΜΟΦΙΛΗ