Πότε χρησιμοποιούμε το “συνίσταται” και πότε το “συνιστάται”;

Η έννοια του ρήματος διαφοροποιείται από τη θέση του τόνου.

Από το ρήμα συνίσταμαι

Το συνίσταται είναι γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού του ρήματος συνίσταμαι και αποκτά διάφορες σημασίες ανάλογα με την πρόθεση με την οποία συντάσσεται:

Με την πρόθεση από παίρνει την έννοια του “αποτελείται” (π.χ. το υλικό συνίσταται από τρία χημικά στοιχεία).

Με την πρόθεση σε σημαίνει “έγκειται, βρίσκεται, υπάρχει” (π.χ. το μυστικό της καλής του εμφάνισης συνίσταται στη σωστή διατροφή και την τακτική άσκηση).

Από το ρήμα συνιστώ

Το συνιστάται είναι γ΄ πρόσωπο ενικού αριθμού της παθητικής φωνής του ρήματος συνιστώ και σημαίνει “προτείνεται, δίνεται η συμβουλή, γίνεται η σύσταση” (π.χ. λόγω επερχόμενου καύσωνα συνιστάται στους ηλικιωμένους να παραμένουν σε δροσερό περιβάλλον και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις).

ΑΠΟΡΕΙΣ;

ΔΗΜΟΦΙΛΗ