Πότε χρησιμοποιούμε τη διπλή τελεία (:);

Η διπλή ή άνω κάτω τελεία (:) έχει διάφορες χρήσεις μέσα σε μια πρόταση. Τη βάζουμε κυρίως στις εξής περιπτώσεις:

Όταν παραθέτουμε αυτολεξεί τα λόγια κάποιου και κλείνονται σε εισαγωγικά (ή παρατίθενται με πλάγιους χαρακτήρες).

Ο πρόεδρος τόνισε: “Το ψήφισμα πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθεί”.

Πριν από παροιμίες, γνωμικά, αποσπάσματα συγγραμμάτων, νομικών κειμένων κ.λπ.

Μια λαϊκή παροιμία λέει: “Όπου λαλούν πολλοί κοκκόροι, αργεί να ξημερώσει”.

Όταν κάνουμε απαρίθμηση ή εισάγουμε κατάλογο στοιχείων.

Αγόρασα διάφορα εδέσματα για τη γιορτή: γλυκά, σοκολάτες, καραμέλες, κτλ. (Απαρίθμηση)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α)αίτηση επιδότησης β)υπεύθυνη δήλωση γ)… (Κατάλογος στοιχείων)

Όταν επεξηγούμε κάτι ή όταν δηλώνουμε ένα επακόλουθο/αποτέλεσμα.

Η ανακοίνωση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: διευκρινίζει τις περιπτώσεις, στις οποίες εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού. (Επεξήγηση)

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλει έγκαιρα τα δικαιολογητικά, θα υποστεί τις συνέπειες: η αίτησή του θα απορριφθεί. (Eπακόλουθο/αποτέλεσμα)

Ακόμα, η διπλή τελεία χρησιμοποιείται και σε ορισμένα κείμενα τεχνικού χαρακτήρα (παραρτήματα κ.λπ.) για τη δήλωση της αναλογίας:

Η αλκοόλη πρέπει να διαλυθεί στο νερό σε αναλογία 1:10.

Επίσης, κάποιες φορές χρησιμοποιείται διπλή τελεία αντί τελείας για τη δήλωση της ώρας (10:10).

Ακολουθεί μικρό ή κεφαλαίο γράμμα;

Γενικά, μετά τη διπλή τελεία γράφουμε τη λέξη συνήθως με κεφαλαίο, όταν μεταφέρουμε αυτολεξεί τα λόγια κάποιου ή όταν ακολουθεί νέα περίοδος και μάλιστα εκτενής. Γράφουμε με μικρό, όταν κάνουμε απαρίθμηση (ή εισάγουμε κατάλογο στοιχείων), όταν επεξηγούμε κάτι ή όταν δηλώνουμε ένα επακόλουθο/αποτέλεσμα.

Σημείωση: Πριν από τη διπλή τελεία δεν πρέπει να υπάρχει διάστημα.

Δημοφιλή

Πότε βάζουμε αποσιωπητικά (…) σε μια πρόταση;

Πολλές φορές βάζουμε αποσιωπητικά σε μία πρόταση, αλλά δεν το κάνουμε πάντα με τον σωστό τρόπο. Δες πότε και πού μπαίνουν. Καταρχάς, τα αποσιωπητικά είναι πάντοτε…

Πότε μια λέξη παίρνει διπλό τόνο;

Όλες οι λέξεις - πλην των μονοσύλλαβων - παίρνουν έναν τόνο, σύμφωνα με το μονοτονικό σύστημα. Οι λέξεις όμως που τονίζονται στην...

Πότε το “μέσα” παίρνει απόστροφο και πότε γράφεται “μες”;

Αναρωριέσαι πότε το τοπικό επίρρημα "μέσα" παίρνει απόστροφο και πότε γράφεται με ς στο τέλος; Για να το γράφεις σωστά, αρκεί να θυμάσαι ότι: Παίρνει απόστροφο (και τόνο) όταν ακολουθεί η πρόθεση...