Πόσο οξυγόνο περιέχει ο αέρας που αναπνέουμε;

Ο πλανήτης μας περιβάλλεται από ένα στρώμα αερίων, το οποίο ονομάζεται ατμόσφαιρα και συγκρατείται λόγω βαρύτητας. Αυτή ξεκινάει από την επιφάνεια της Γης και φτάνει περίπου στα 1.600 χλμ.

Η σύσταση της ατμόσφαιρας μεταβάλλεται με το ύψος και χωρίζεται σε στρώματα. Κατά αυξανόμενο υψόμετρο αυτά είναι: η τροπόσφαιρα, η στρατόσφαιρα , η μεσόσφαιρα και η ιονόσφαιρα (θερμόσφαιρα).

Η ζωή εμφανίζεται στην τροπόσφαιρα, όπου και διαμορφώνονται τα καιρικά φαινόμενα.

Η σύσταση της ατμόσφαιρας δεν είναι σταθερή. Πάντως, το κατώτερο στρώμα της, δηλαδή ο αέρας που αναπνέουμε, αποτελείται κυρίως από άζωτο και οξυγόνο, ενώ σε πολύ μικρότερες ποσότητες περιέχει και άλλα αέρια.

Η αναλογία των αερίων αυτών σε ξηρή (χωρίς υδρατμούς) ατμόσφαιρα, κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, είναι: Άζωτο (Ν2) 78,08%, Οξυγόνο (O2) 20,95%, Αργό (Ar) 0,93%, Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 0,03% και άλλα αέρια 0,01%.

Σε ανώτερα στρώματα η σύσταση της ατμόσφαιρας είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, η στρατόσφαιρα έχει μικρότερη περιεκτικότητα σε οξυγόνο και μεγαλύτερη σε όζον (O3), που απορροφά μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας προστατεύοντας έτσι τους ζωντανούς οργανισμούς από κάποιες σοβαρές βλάβες, ενώ η ιονόσφαιρα έχει σημαντική περιεκτικότητα σε ιόντα.

ΑΠΟΡΕΙΣ;

ΔΗΜΟΦΙΛΗ